به مشهد تابلو مرکز طراحی و تولید حروف برجسته خوش آمدید

دیر بازیست که مشهد تابلو فعالیت خود را با بهره گیری از تجربیات فراوان سال های متمادی و استفاده از دستگاههای مدرن تبلیغاتی در مکان جدید آغاز بکار کرده است.

مشهد تابلو همواره باتوجه به نیاز  مشتری همیشه تولیدات  به روز  را سر لوحه کار خود قرار داده است

از جمله تولیدات مدرن و ویژه میتوان به تابلوهای برجسته وکیوم و استیل  اشاره کرد و همچنین لایت باکس های مدرن را به آن افزوده کرد.

تولیدات تخصصی مشهد تابلو